EMMEN - De rechtbank in Assen heeft een 19-jarige man uit Emmen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. De rechtbank doet hiermee einduitspraak in de strafzaken tegen deze jongmeerderjarige man. De 19-jarige man was een van de hoofdverdachten in de zaken waarbij in Emmen in korte tijd meerdere mannen, na het maken van een seksafspraak via datingssites, in de val werden gelokt en werden beroofd. Op donderdag 14 april 2022 deed de rechtbank al uitspraak in de zaken tegen de 12 medeverdachten.

Pedo-jagen


De rechtbank heeft vastgesteld dat verdachte handelde uit winstbejag. Voor zover de andere verdachten hebben meegedaan met als doel het ‘pedo-jagen’, dient duidelijk te zijn dat het in een rechtstaat aan de politie is onder leiding van het openbaar ministerie, om strafbare feiten op te sporen. De beoordeling van eventuele strafbare feiten ligt in handen van de onafhankelijke rechter. Alleen op die manier kunnen burgers worden beschermd tegen willekeur en wordt voor een ieder het recht op een eerlijk proces en beoordeling van hun zaak door de onafhankelijke rechter gewaarborgd. De rechtbank heeft overwogen dat eigenrichting onze rechtstaat ondermijnt en een ernstig gevaar oplevert voor de veiligheid in onze maatschappij.

Veelheid aan feiten

Naast de hiervoor genoemde feiten, werd verdachte veroordeeld voor nog acht andere strafbare feiten, waaronder oplichting en witwassen. In totaal komt de rechtbank tot bewezenverklaring van 13 strafbare feiten. Vrijwel alle feiten heeft verdachte gepleegd vanuit zijn wens om snel veel geld ‘te maken’. Daarnaast acht de rechtbank het uitermate zorgwekkend dat de verdachte in openbaar toegankelijk gebied heeft geschoten met een automatisch vuurwapen.

Toerekeningsvatbaarheid

Na tussenvonnis is nader gerapporteerd over verdachte door een psycholoog en een psychiater. De rechtbank komt op basis van de onderbouwing van de gegeven adviezen -anders dan de deskundigen- tot het oordeel dat de feiten verdachte in verminderde mate kunnen worden toegerekend.

Sanctierecht volwassenen en strafoplegging

De feiten zijn deels gepleegd toen verdachte minderjarig was. De rechtbank past echter gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de omstandigheden van de verdachte het sanctierecht voor volwassenen toe. Gelet op de veelheid aan feiten en de ernst hiervan acht de rechtbank een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. De rechtbank komt echter gelet op de leeftijd van verdachte en de verminderde toerekeningsvatbaarheid tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk onder strenge bijzondere voorwaarden met een proeftijd van 3 jaar. Hiermee geeft de rechtbank verdachte de kans om zijn leven een andere wending te geven.

Zie ook:
- Jeugdige overvallers Emmen veroordeeld