HOOGEVEEN - De rechtbank komt tot een veroordeling van een veertigjarige man uit Hoogeveen voor meerdere pedoseksuele delicten tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren en TBS met dwangverpleging. De gevangenisstraf valt hoger uit dan door de officier van justitie geëist.

Kinderporno en seksueel misbruik

Verdachte heeft 6 zeer jonge slachtoffers, (5 tot 13 jaar) die aan zijn zorg waren toevertrouwd seksueel misbruikt. Ten aanzien van 5 van hen heeft verdachte vergaande seksuele handelingen verricht, ook bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam. In een aantal gevallen heeft het seksueel misbruik veelvuldig en gedurende meerdere jaren plaatsgevonden. Daarnaast heeft hij samen met zijn medeverdachte kinderporno vervaardigd van haar kinderen, onder wie twee zoons van 3 en 4 jaar oud.

De rechtbank heeft vastgesteld dat verdachte jarenlang grondig te werk is gegaan om omstandigheden te creëren waarin hij zijn gang kon gaan en waardoor hij de kring van slachtoffers alsmaar groter heeft kunnen maken. Dit alles is gebeurd na meerdere veroordelingen voor pedoseksuele delicten in het verleden.
Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard pedoseksuele gevoelens te hebben, met een voorkeur voor jonge meisjes en jongens vanaf ongeveer 5 jaar. Hij heeft bevestigd steeds bezig te zijn geweest met het creëren van gelegenheid om de kinderen seksueel te misbruiken. Zo bood hij veelvuldig aan kennissen en familie aan om op hun kinderen te passen dan wel de kinderen bij hem en zijn toenmalige partner te laten logeren. Daarbij is verdachte steeds zeer berekenend te werk gegaan. Het misbruik vond veel plaats op het toilet dan wel onder de douche. Om ervoor te zorgen dat de kinderen vaak naar het toilet moesten of moesten worden gedoucht, diende hij de kinderen laxeermiddelen toe. Zo bracht hij met regelmaat kinderen anaal microlax (een klysma) in.


Zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers

Verdachte heeft op zeer ernstige wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van al deze jonge slachtoffers. Hij heeft hun normale en gezonde (seksuele) ontwikkeling wreed verstoord. De ervaring leert dat seksueel misbruik zeer ernstige psychische en emotionele gevolgen voor de slachtoffers kan hebben. Verdachte heeft zich in geen enkel opzicht bekommerd om de gevolgen voor de slachtoffers en heeft zich uitsluitend laten leiden door zijn eigen seksuele behoeften.

Verdachte heeft voor dit handelen lange tijd geen verantwoordelijkheid genomen. Pas ter terechtzitting heeft verdachte de hem verweten gedragingen erkend en verklaard de ernst van zijn handelen in te zien. Het is voor de rechtbank echter nog steeds de vraag of verdachte de ernst en de verwerpelijkheid van zijn handelen inziet.
Door zowel de psychiater als de psychloog is bij verdachte een autismespectrumstoornis vastgesteld. De psychiater diagnosticeert verdachte daarnaast met pedofilie. De rechtbank heeft verdachte de bewezenverklaarde feiten in verminderde mate toegerekend.


Langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Gelet op de ernst en de duur van de strafbare gedragingen van verdachte en het aantal slachtoffers is een langdurige en onvoorwaardelijke gevangenisstraf naar het oordeel van de rechtbank de enige passende reactie, ook langer dan door de officier van justitie gevorderd.

Alles afwegende acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren passend en geboden. Daarnaast legt de rechtbank aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege.