ERM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van negen jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 46-jarige uit Polen afkomstige man. Hij wordt verdacht van het vermoedelijk op 12 augustus 2022 om het leven brengen (doodslag) van een toen 46-jarige landgenoot op een vakantiepark in Erm.


De verdachte heeft volgens het OM zijn huisgenoot zodanig – met voorwerpen - geslagen en gestompt dat hij is overleden. Ook heeft hij het slachtoffer op meerdere plekken gestoken. De verdachte werd na het geweldsincident aangetroffen met meerdere verwondingen aan zijn handen. Tevens is bloed van de verdachte gevonden op een afgebroken mes. Daarnaast geven getuigen aan dat de verdachte de avond ervoor heel boos is geweest en slecht sprak over het slachtoffer.

Ontkennende verdachte

De verdachte heeft vanaf het eerste moment zijn betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer ontkend. Ook heeft hij zich in meerdere verhoren beroepen op zijn zwijgrecht. Tegelijkertijd wijst hij naar de betrokkenheid van een derde persoon. Naar dat laatste scenario is uitgebreid onderzoek gedaan. “Al het onderzoek dat is verricht geeft echter tot op heden geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er een derde persoon bij dit levensdelict is betrokken”, zegt de officier van justitie in haar betoog. “Sterker nog, uit al het onderzoek komt maar één mogelijke dader naar voren en dat is de verdachte.”

TBS met dwangverpleging

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte forse psychische problemen heeft. Daarnaast is sprake van een alcoholverslaving. De officier van justitie vindt dat naast een celstraf TBS met dwangverpleging noodzakelijk is. Enerzijds om de maatschappij te beschermen tegen de verdachte en anderzijds om hem te behandelen, zodat een terugkeer naar de maatschappij mogelijk is.

“De vrouw van het slachtoffer was via de telefoon getuige van de aanval op haar man. Dat is een enorm traumatiserende gebeurtenis."

Geen alternatief

Hoewel terughoudend moet worden omgegaan met het vragen om een TBS-maatregel bij buitenlanders, is dat volgens de officier van justitie hier wel noodzakelijk. “Er is geen goed alternatief voorhanden. Ook is de vastgestelde stoornis zodanig dat het niet verantwoord is om hem zonder behandeling terug te laten keren in de maatschappij.”

Traumatiserend

Wrang is dat de nabestaanden nooit exact zullen ervaren waarom het slachtoffer is overleden. De exacte reden van de geweldsuitbarsting blijft onbekend, omdat de verdachte niet verteld heeft over het waarom van zijn strafbare feit waarvan hij wordt verdacht. De officier van justitie: “De vrouw van het slachtoffer was via de telefoon getuige van de aanval op haar man. Dat is een enorm traumatiserende gebeurtenis. Zij moet verder zonder haar grote liefde; twee kinderen moeten opgroeien zonder hun vader. Het door verdachte gepleegde strafbare feit heeft een intens groot en onherstelbaar verdriet veroorzaakt.”

De rechtbank laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer het uitspraak doet.