EMMEN - Rommelen met of het niet hebben van een administratie. Het niet verantwoorden van opbrengsten in een faillissement. Weigeren inzicht te geven in de boekhouding tijdens dat faillissement door vragenlijsten onjuist, onvolledig of niet in te vullen. Bij elkaar is volgens de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), voor ruim 170.000 euro gefraudeerd.

Daarom eist het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van acht maanden en een beroepsverbod als bestuurder voor vijf jaar. Ook wil het OM dat het vonnis openbaar wordt gemaakt, zodat mensen gewaarschuwd zijn voor de praktijken van deze 56-jarige verdachte uit Emmen.

170.000 euro
De rechtbank in Groningen sprak hem op 9 juni 2017 vrij, het OM was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. In de periode van 2008 tot en met 2012 is een aantal BV’s van de verdachte failliet gegaan. Daarnaast ging de verdachte in 2007 persoonlijk failliet, nadat zijn beveiligingsbedrijf ophield te bestaan.Tijdens de faillissementen heeft de curator volgens het OM onvoldoende inzage gekregen in de administratie. Een bedrag van 170.000 euro kan volgens de AG niet verantwoord worden.

Schenden afspraken
Het strafbaar handelen ligt in de ogen van de AG onder meer in het schenden van afspraken met de curator. “Verdachte heeft ervaringen met eerdere faillissementen, er werden strenge afspraken gemaakt over onder meer het op de hoogte houden van de curator. Ook werd afgesproken dat hij niet vrijelijk over een bankrekening met tegoeden mocht beschikken. Er werd meerdere malen aangegeven dat hij mogelijke bankpassen die hij in zijn bezit had moest afgeven. Desondanks ging hij door met het gebruik van de bankpassen zonder daarover de curator te informeren.”

Integriteit
Aan verdachte is daarnaast meerdere malen gevraagd inzicht te geven in zijn boekhouding. Dit deed hij deels of niet. Er is hier volgens de AG sprake van ernstige feiten. “Omdat daarmee de integriteit van het economisch verkeer in het gedrang komt en schuldeisers en andere rechthebbenden worden benadeeld.”

Het gerechtshof in Zwolle doet over twee weken uitspraak.