DRENTHE - De leiding van de politie Noord-Nederland heeft een medewerker uit het Drentse deel van de eenheid ontslagen. De man werd in april 2021 buiten functie gesteld omdat hij verdacht werd van ernstig plichtsverzuim.


Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Noord-Nederland heeft een disciplinair onderzoek uitgevoerd. Uit het disciplinaire onderzoek blijkt dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Na bestudering van de feiten en omstandigheden bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag. Daarnaast is het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijk strafbare gedragingen van de ontslagen medewerker.

Integriteit

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen bij de politie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.