NOORD-NEDERLAND - De politie heeft afgelopen week een voorgenomen besluit tot ontslag uitgereikt aan een medewerker van de eenheid Noord-Nederland. Deze werd op 1 juni jl. aangehouden op verdenking van onder meer het bezit van verdovende middelen en witwassen en werd daarom buiten functie gesteld en geschorst.

Integriteit is een kernwaarde van de politie. Van politiemedewerkers mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. Als er signalen zijn dat een medewerker over de schreef gaat, wordt daarom altijd een onderzoek ingesteld. In dit geval werd op basis van het onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten geconcludeerd dat het gedrag van de medewerker niet verenigbaar is met de kernwaarden van onze organisatie. Hem wordt onder meer zwaar aangerekend dat hij harddrugs gebruikte, dan wel in bezit had. De verdovende middelen werden in zijn auto aangetroffen. Hem wordt verweten daarmee de politie in diskrediet te hebben gebracht. Ook bleek de man criminele contacten te hebben.

Het ontslag is een disciplinaire straf. Het strafrechtelijk onderzoek naar de medewerker is nog niet afgerond.