EMMEN - Op 26 april was de jaarlijkse Lintjesregen in de Grote Kerk in Emmen. Burgemeester Eric van Oosterhout speldde 18 inwoners een Koninklijke Onderscheiding op.


De dag voor Koningsdag regende het weer lintjes in Nederland. Ook burgemeester Eric van Oosterhout mocht inwoners van de gemeente Emmen blij maken met een Koninklijke Onderscheiding. Hij deed dat in de Grote Kerk in Emmen. Achttien inwoners hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan en kregen daar dinsdag 26 april een lintje voor. Dit jaar gaat het in de gemeente Emmen om achttien lintjes, vier meer dan vorig jaar. In totaal kregen vijf vrouwen en dertien mannen een Koninklijke Onderscheiding. De oudste is 91 jaar; de jongste 60 jaar. De 18 personen komen uit verschillende dorpen en wijken uit onze gemeente, zoals Emmen, Erica, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Dordrecht, Nieuw-Weerdinge en Schoonebeek. Er waren twee echtparen bij die een lintje kregen; Harm en Geesje Gerrits-Boels uit Emmen & Aad en Truus Kieft-Meier uit Emmen. Mevrouw Lena Reuvers-Beukers kreeg de onderscheiding thuis uitgereikt door burgemeester Eric van Oosterhout. De heer Jan Bartels werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige zeventien inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

De inwoners die een lintje kregen zijn:

1. De heer Jan Baarslag (71 jaar) uit Nieuw-Amsterdam – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Baarslag heeft meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Vaak was hij penningmeester. Hij staat bekend als een vrijwilliger die altijd klaar staat om te helpen en meedenkt in oplossingen. Hij is meer dan 30 jaar penningmeester geweest bij de IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord en daarvoor bij ijsvereniging Hou Streek in Coevorden (1982-1990). Daarnaast is hij 20 jaar vrijwillig brandweerman geweest voor de post Coevorden (1968 tot 1988). Daar was hij ook penningmeester van de personeelsvereniging. Ook zette hij zich in voor de Handelsvereniging in Nieuw-Amsterdam en Veenoord, Stichting Midzomernachtfestival in Nieuw-Amsterdam en Stichting Bruisend centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

2. De heer Harm Gerrits (71 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gerrits is al ruim 50 jaar vrijwilliger bij diverse organisaties. Bij de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum De Kapel is hij sinds 1981 actief. Samen met zijn echtgenote. In 2015, tijdens de vluchtelingenstroom vanuit Syrië, heeft hij samen met zijn vrouw Geesje op diverse manieren Syrische vluchtelingen geholpen.
Vanaf 1981 was de heer Gerrits betrokken bij de Drents Vereniging ’t Aol’ Volk Emmen. In 2007 heeft hij hiervoor de verenigingsinsigne voor 25 jaar vrijwilligerswerk ontvangen.
Daarnaast is de heer Gerrits actief voor plaatselijk belang Noordbarge. Voor de Historische Commissie Noordbarge was hij de eerste voorzitter. De commissie heeft diverse publicaties uitgebracht, zoals ‘Noordbarge – het verhaal van zien bewoners’. Ook was hij betrokken bij de onthulling van het laatste straatnaambord van Noordbarge: “Ome Luut zien Steegie”.

3. Geesje Gerrits-Boels (71 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Gerrits kreeg net als haar man Harm een Koninklijke Onderscheiding. Zij is jarenlang actief voor de kerk, De Kapel. Vanaf 1981 was zij samen met haar man beheerder en vervulde zij een belangrijke rol als gastvrouw voor personen en groepen die gebruik wilden maken van de ruimtes van de kerk. Mevrouw Gerrits- nam ook deel aan de rommelmarkt, hielp bij de voorbereidingen en verkoop van de ingebrachte spullen. Zij is al heel lang (vanaf 1980) een actief lid bij de Drentse Vereniging ’t Aol Volk. Ook voor de gemeenschap van Noordbarge zet zij zich in. Zij helpt met het organiseren van activiteiten zoals het stoetbakken. En ze is actief in de Historische Commissie.

4. Hennie Hendrik-Niers (77 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hennie Hendriks-Niers heeft zich maar liefst meer dan 60 jaar voor de kerkelijke gemeenschap ingezet. Zij heeft allerlei functies gehad binnen de Protestantse gemeente Emmen en soms ook dubbelfuncties. Van zondagsschoolleidster, jeugdwerk, wijkouderling tot aan scriba.
Van 1960 tot 1968, hielp ze binnen de Protestantse gemeente Schoonebeek. Zij is al ruim 52 jaar actief betrokken bij de Protestantse wijkgemeente Ichtus in Emmermeer.
Mevrouw Hendriks-Niers is altijd beschikbaar, heeft een luisterend oor en heeft door haar jarenlange betrokkenheid bij de kerk veel kennis en kunde opgebouwd.

5. Henk Herbers (69 jaar) uit Nieuw-Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Herbers heeft veel gedaan voor vv Schoonebeek. Sinds 1973 was hij bestuurslid en secretaris. Hij heeft heel wat vrije uurtjes in de voetbalclub gestoken. De heer Herbers schreef meer dan 1.000 clubbladen. Zo hield hij lezers op de hoogte van het wel en wee van de club. Voor zijn inzet heeft hij al diverse onderscheidingen gekregen: een waarderingsspeld van de KNVB, Lid van verdienste van de KNVB, erelid van vv Schoonebeek. Naast het voetbal heeft hij veel gedaan voor de Katholieke kerk in Nieuw-Schoonebeek, kerkgemeenschap St. Bonifatius. Hij heeft zich vanaf 1990 onder andere ingezet om geld in te zamelen voor een nieuw dak op het kerkgebouw. In 2009 werd hij secretaris van buurtvereniging De Wieken waar hij ook de financiën beheerde. De heer Herbers werkte bij Verpleeghuis De Horst in Emmen en was daar 44 jaar lang bestuurslid van de personeelsvereniging.

6. Martin Hornis (78 jaar) uit Emmen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hornis is secretaris van de politieke partij 50-PLUS. Ook is hij actief voor de Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en de Adventgemeente Emmen. Vanaf het begin af aan, sinds 1982, is de heer Hornis verbonden aan de zelfstandige Adventgemeente Emmen. Hij is inmiddels al bijna 40 jaar penningmeester. Hij heeft preekcursussen gevolgd en is spreker en gastspreker in allerlei kerken, door het hele land heen. Er is een tekort aan predikanten, dus zijn inzet wordt enorm gewaardeerd.
Daarnaast zet hij zich in voor Expeditie Emmerhout Energie Neutraal voor de verduurzaming van Emmerhout. Hij organiseert informatiebijeenkomsten over het lezen van de jaarlijks energierekening en wat bewoners kunnen doen om de energierekening te verlagen. Ook helpt hij mee in de voorbereiding en uitvoering van andere projecten van deze expeditie.

7. Aad Kieft (85 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranja-Nassau

De heer Kieft was eigenaar van boekhandel Kieft. Naast zijn drukke baan heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals voor de protestantse wijkgemeente De Kapel. Sinds 1980 heeft hij meerdere functies bekleed, zoals kerkvoogd, scriba en ouderling. Daarnaast heeft de heer Kieft veel betekend voor mensen in de regio die minder te besteden hebben. Van 2000 tot 2018 was hij screener bij de Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe en zorgde hij dat mensen die voor een voedselpakket in aanmerking kwamen deze kregen. Vele jaren heeft de heer Kieft zich voor schoolbesturen en de Club van Past-Rotarians Emmen-Plus ingezet. Bij de rotary was hij penningmeester.

8. Truus Kieft-Meier (81 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Net als haar man Aad krijgt ook mevrouw Kieft-Meier een Koninklijke Onderscheiding. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor de Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe. Van 2009 tot 2020 hielp zij bij de uitgiftepunten met het uitdelen van de pakketten. Daarnaast is zij sinds 1980 vrijwilliger bij de kerkdiensten in het Scheper Ziekenhuis. Mevrouw Kieft-Meier heeft een hartelijke belangstelling voor anderen. Mevrouw Kieft-Meier is zorgzaam en van 1994 tot 2005 was zij vrijwilliger bij Acanthis. Deze stichting helpt mensen die op zoek zijn naar de beste plek om te sterven; thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis of in een hospice.

9. Fré Kuper (73 jaar) uit Nieuw-Amsterdam – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kuper is echte klusser. Hij doet dat voor de Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Sinds 1978 is hij betrokken bij deze kerk. Het gebouw is goed onderhouden en hij maakt ook de onderhoudsplannen. Daarnaast helpt hij mee met de jaarlijkse rommelmarkt, de kosterdiensten en onderhoudsklussen. Ook hielp hij mee aan de restauratie van de toren en de klok en het monumentale orgel. De heer Kuper is ouderling, organiseert activiteiten en helpt bij de uitvoering van de jaarlijkse Kerkbalans. Hij zorgt voor het gescheiden afvoeren van grof vuil en is mede sleutelbeheerder als er een alarmering is. In de winter zorgt hij ervoor dat alles rondom de kerk sneeuw- en ijsvrij is. Tussen 2003 en 2010 was hij ouderling-kerkvoogd en kerkrentmeester.

10. Jenne Lanjouw (77 jaar) uit Nieuw-Amsterdam – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lanjouw is heel actief bij de Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Sinds 1978 is hij vrijwilliger voor deze gemeente. Mede door zijn enorme inzet heeft de Zuiderkerk bestaansrecht en is het gebouw in perfecte staat van onderhoud. Tussen 2003 en 2010 was de heer Lanjouw ouderling-kerkvoogd en kerkrentmeester. Hij heeft een belangrijke rol in het onderhoud waardoor het kerkgebouw nog steeds beschikbaar is voor kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten. De heer Lanjouw werft fondsen om klussen te financieren. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de rommelmarkten en de restauratie van de kerktoren, kerkklok en het kerkorgel. Daarnaast is de heer Lanjouw ook vrijwilliger en opzichter bij de Hobbyclub Emmen.

11. Gerda Moes-Bruinsma (60 jaar) uit Nieuw-Dordrecht – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Moes-Bruinsma is de jongste die in 2022 in de gemeente Emmen een Koninklijke Onderscheiding kreeg bij de Lintjesregen. Zij heeft veel gedaan voor het dorpshuis in Nieuw-Dordrecht: dorpshuis De Klink. In 1993, dus bijna 30 jaar geleden, is zij daar al begonnen als vrijwilliger. Mevrouw Moes-Bruinsma zet zich in voor jong en oud. In het dorpshuis heeft ze de wekelijkse kookclub voor senioren opgestart. En voor de kinderen organiseert ze peuteruurtjes waar ouders met hun kinderen komen spelen. In de begin jaren ’90 werd ook de spelweek in Nieuw-Dordrecht opgestart voor kinderen van de basisschool. Mevrouw Moes-Bruinsma heeft zich daar jarenlang voor ingezet en organiseerde activiteiten. Daarnaast zette ze zich in van 1998 tot 2014 in voor de tienersoos. Vanaf 1995 zit ze in het bestuur van het Sociaal Cultureel Werk in Nieuw-Dordrecht.

12. Jan Sibon (79 jaar) uit Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Sibon is al 17 jaar een van de trouwste vrijwilligers van Zorgcentrum Aleida Kramer. Hij helpt mee bij de kerkdiensten in het verpleegtehuis. Iedere zondagochtend vroeg is hij present om alle voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Naast het halen en brengen van de bewoners, begeleidt hij hen ook tijdens de kerkdienst. De heer Sibon houdt ook van voetbal en is daar een belangrijke vrijwilliger. Hij is jaren elftalleider geweest van diverse teams. Eerst bij Minjak en later SVV’04. Op dinsdagmorgen voert hij allerlei klussen op en rond het sportpark uit. Daarnaast is hij jarenlang actief bij Muziekvereniging De Bazuin. Eerst als lid bij de tamboerafdeling, later in het bestuur. En hij is vele jaren voorzitter geweest. Ook was hij vrijwilliger bij Vrienden van de Bazuin.

13. Herman Sijbom (73 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij de Groen van Prinstererschool is de heer Sijbom al bijna 30 jaar vrijwillig huismeester en daarmee een ontzettend belangrijke persoon. Ook is hij er huismeester/conciërge. Hij is een hardwerkend, vriendelijk en zeer gewaardeerd persoon die anderen veel werk uit handen neemt. De heer Sijbom is zeer betrokken bij de school. Hij is coördinator Arbo en Veiligheid, helpt tussen de middag mee met pleinwacht, helpt met schoonmaakavonden, het ophangen van de kerstversiering, de Fancy Fairs, sportdagen en excursies. Sinds maart 2002 is hij bestuurslid van FNV Bouw afdeling Emmen en omstreken. Daarvoor zat hij in de activiteitencommissie. Hij organiseert kaartavonden, vissen, thema-avonden en maakt een afdelingskrantje.

14. Kees Veenstra (65 jaar) uit Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Veenstra doet veel voor het dorp Schoonebeek, onder andere voor de voetbalclub. Vanaf 1980 is hij actief voor voetbalvereniging Minjak en de club SVV’04. In 1982 is hij secretaris geworden en werd hij oprichter van het clubblad. Tot 1996 was hij daar eindredacteur van. In 1999 schreef hij het 158 pagina’s tellende boek ‘Op de drempel van het jaar 2000’. Dit was naar aanleiding van het 50-jarig jubileum. Afgelopen jaar was hij maar liefst 45 jaar lid van de vereniging. Sinds 4 jaar is de heer Veenstra voorzitter van Schoonebeek in Actie, die ieder jaar een festival organiseert op het gebied van cultuur en sport. Actief is hij ook bij het Huus van de Taol in Beilen. Sinds 2018 zit hij in het bestuur. Daarvoor was hij ook al vrijwilliger. Sinds 2020 is hij secretaris van de stichting. Ook betekent hij veel voor het Dorpsportaal.

15. Marchiennes Velterop (82 jaar) uit Nieuw-Weerdinge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Velterop heeft tot aan zijn pensioen gewerkt bij de Akzo. Hij was 51 jaar lid van de AKZO Hobby Club Emmen. Bijna alle vrije tijd ging daarin zitten. De Hobbyclub heeft bijna 500 leden. De heer Velterop heeft zich ingezet als beheerder, vaktechnisch toezichthouder en coördinator/planner bij de afdeling houtbewerking van de hobbyclub. Daarnaast maakte hij het jaarlijkse bezettingsplan van de toezichthouders en deed hij de inkoop van diverse materialen en gereedschappen. Hij hield toezicht op veiligheid, verzorgde de administratie, gaf advies en beheerde de uitgifte en inname van gereedschappen en hout. Daarnaast maakt hij altijd tijd vrij om anderen te helpen. De heer Velterop helpt de buurt waar nodig en heeft overal een oplossing voor. Ook brengt hij mensen in zijn eigen auto naar het ziekenhuis of het vliegveld en helpt hij bij het organiseren buurtactiviteiten.

16. Jan Wever (75 jaar) uit Nieuw-Dordrecht – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wever is iemand die van aanpakken houdt en is een betrokken en actieve vrijwilliger. Een echte dorpsman, die veel doet voor Nieuw-Dordrecht. Hij zit al meer dan 40 jaar bij Begrafenis- en crematievereniging ‘Eert Uwe Dooden’. Hij was jarenlang secretaris en is nog steeds bestuurslid. Ook was hij zo’n 35 jaar aulabeheerder. Jan Wever heeft ook 15 jaar lang in het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Dordrecht gezeten. Vanaf de oprichting in 2014 zat hij in de ledenraad van de dorpscoöperatie. Daarnaast is hij bij meer activiteiten in het dorp betrokken zoals de aanleg van een kerkplein, nieuwe bestrating rond de kerk en het zalencentrum en dorpsfeesten. Ook was hij actief in de buurtvereniging ‘De Vastenow’ en tussen 1995-2010 bestuurslid van dorpshuis De Klink.

17. De heer Jan Bartels uit Schoonebeek (72 jaar) – RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bartels heeft zich jarenlang ingezet voor de zwem- en waterpolovereniging Moby Dick in Schoonebeek. Zo’n 40 jaar geleden startte hij er de waterpolotak. Binnen de vereniging heeft hij meerdere functies bekleed, waaronder 25 jaar voorzitter en bestuurslid. Ook was hij onderdeel van de waterpolocommissie en trainer voor zowel waterpolo als zwemmen. Maar hij was ook veel jaren jeugdtrainer. En hij heeft het schoolzwemmen weer nieuw leven in kunnen blazen. Niet alleen voor Moby Dick was de heer Bartels actief, maar ook voor de zwembond. Meer dan 15 jaar heeft hij bestuurlijke taken vervuld voor de KNZB. Hij is meer dan 25 jaar waterpolo-scheidsrechter geweest. Sinds de oprichting is de heer Bartels bestuurslid bij stichting Natuurbad De Zandpol. Hij onderhoudt de contacten met de gemeente en is bezig met de werkzaamheden in en rondom het onderhoud van het natuurbad.

18. Mevrouw Lena Reuvers-Beukers (91 jaar) uit Erica – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lena Reuvers-Beukers heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger. Zij is een enorme dierenliefhebber en heeft jarenlang dieren verzorgd bij de Naobershoeve, het vroegere wildhofje. Meer dan 27 jaar was ze super vrijwilligster bij de kinderboerderij. Als de beheerder ziek was, nam zij de taken over. Ondanks haar hoge leeftijd, stond ze enkele jaren geleden nog op een hoge ladder om stro en hooi van zolder te halen. Ze wist het voor elkaar te krijgen dat er een lange tuinslang van wel 30 meter bij de Naobershoeve kwam. Dat scheelde heel wat emmers sjouwen. Mevrouw Reuvers-Beukers was er altijd, door weer en wind. Hierdoor zijn verschillende dieren naar haar vernoemd. Ruim 30 jaar heeft zij gecollecteerd voor de Dierenbescherming. Dat deed ze in Erica, Zwartemeer, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam.