EMMEN - De komende jaren zal de gemeente Emmen bijna 20 miljoen euro uittrekken voor nieuwe investeringen. Dit komt na een paar jaar met bezuinigingen en voorzichtig begroten, waardoor Emmen er de komende jaren financieel gezond voor staat. Daarnaast zorgen enkele meevallers en extra middelen van het Rijk er voor dat de begroting voor 2024 een gunstiger resultaat kent dan eerder dit jaar verwacht werd.


Investeringen

Los van het feit dat onzekerheden vanaf 2026 op gemeenten afkomen - en vele gemeenten hebben hier al op gereageerd - ziet het college van de gemeente Emmen voldoende mogelijkheden om de komende jaren te blijven investeren.

De gemeente Emmen maakt geld vrij voor verschillende plannen. Zo zal de schop de grond ingaan voor de Greenwise campus, wordt het Rensenpark onder handen genomen, wordt er geïnvesteerd in het onderhoud van wegen, worden doorfietsroutes aangelegd en worden concrete plannen voor de aanpak van het stationsgebied voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de huisvesting van binnensportaccommodaties, zullen er 2 nieuwe scholen in NIeuw-Schoonebeek en Weiteveen worden gebouwd en zal er geïnvesteerd worden in het zwembad Klazienaveen en sportpark Bargeres.

Emmen zal ook geld vrijmaken voor de bestaanszekerheid van de inwoners van de gemeente. Onder meer zal het hierbij gaan over het minimabeleid en jongerenwerk met de Angelslo Academy. Tevens is er geld in de begroting vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning en het versterken van de samenwerking met inwoners via Democratie Dichterbij. De gemeente Emmen heeft tevens besloten om de woonlasten voor inwoners via de OZB in 2024 niet te verhogen.

Tekorten na 2026

Het college van burgemeester en wethouders heeft er bewust voor gekozen om voor 2026 en verder de begroting op dit moment niet sluitend te maken. Bij vele gemeenten wordt al gesproken over het 'Ravijnjaar 2026'.

De wethouder met de portefeuille Financiën, Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen, René van der Weide (van de lokale partij Wakker Emmen), heeft laten weten dat het college van mening is dat het verwachte tekort voor 2026 en de jaren daarna te overzien zijn.

Het college heeft ruimte gevonden om ook in die jaren te kunnen blijven investeren. Maar ook de gemeente Emmen - net als vrijwel alle andere gemeenten - geeft met de begroting een duidelijk signaal af naar de provincie en het Rijk. Ook in Emmen is te horen dat men aangeeft dat aan de ene kant gemeenten steeds meer taken uit moeten voeren en aan steeds meer wettelijke verplichtingen moeten voldoen. En aan de andere kant wordt het structurele beschikbare budget voor de gemeenten teruggeschroefd. Voor vele gemeenten, zo niet alle gemeenten, zal dit een grote spagaat gaan worden.

In de gemeenteraad van Emmen zal de begroting 2024 begin november worden besproken. De volledige begroting is te lezen op de site van de gemeentepagina Geldzaken van de gemeente.