EMMEN - Marchien Brons heeft bij haar afscheid als directeur van de Bibliotheek Emmen de erepenning van de gemeente Emmen ontvangen. Zij heeft ruim 45 jaar bij de bibliotheek gewerkt en heeft zich onder meer ingezet voor cultuur en het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio. Met het ontvangen van de erepenning is Marchien Brons ook ereburger van de gemeente Emmen.


Marchien Brons heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor Bibliotheek Emmen. Sinds 2007 is zij directeur-bestuurder van Bibliotheek Emmen. “Marchien Brons heeft ervoor gezorgd dat de bibliotheek een fijne en toegankelijke plek is geworden voor iedereen. Waar je voor veel meer terecht kunt dan een boek lenen. Ze heeft veel werk verzet om inwoners te helpen, die moeite hebben met lezen en schrijven. Marchien heeft vanuit een persoonlijke enorme gedrevenheid voor lezen en taal de bibliotheek een centrale plek gegeven in de samenleving van Emmen”, aldus burgemeester Eric van Oosterhout.

Meer dan boeken
Onder leiding van Marchien Brons heeft de bibliotheek stappen gezet in de ontwikkeling van klassieke uitleenbibliotheek naar een brede maatschappelijke bibliotheek die veel extra activiteiten organiseert. Hierdoor bereikt de bibliotheek een veel breder publiek dan enkel de boekenlezers. De bibliotheek biedt hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben op diverse gebieden. Onder haar leiding zijn deze bibliotheekfuncties voor veel mensen dichtbij bereikbaar geworden door een netwerk aan bibliotheken en servicepunten in de gemeente Emmen.

Vrijwilligerswerk
Ook buiten het bibliotheekwerk toont Marchien Brons haar betrokkenheid met de samenleving. Zo is ze onder andere als vrijwilliger actief geweest voor de activiteitencommissie van de Commerciële Club Emmen en is ze al enkele jaren als vrijwilliger betrokken bij de Soroptimistclub Emmen op het gebied van fundraising. De Soroptimistclub Emmen ondersteunt diverse regionale, nationale en internationale projecten.

Eerder uitgereikte penningen
Sinds 1995 wordt de erepenning van de gemeente Emmen uitgereikt. Zo heeft het echtpaar Rensen de eerste penning ontvangen. Daarnaast hebben diverse wethouders waaronder Hoogland, Eerenstein, Evenhuis en Holman de erepenning ontvangen, maar ook muzikant Daniel Lohues en sporter Kjeld Nuis. In december 2018 ontving Bouke Arends de laatst uitgereikte erepenning.