EMMEN - Door bewoners van de Noordbarge te Emmen en een bewoner in Zwartemeer is een voorlopige voorziening gevraagd tegen de weigering om handhavend op te treden tegen het carbidschieten en tegen de geluidsontheffingen die daartoe door het college van B&W van de gemeente Emmen zijn verleend.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder wel op dit handhavingsverzoek had moeten beslissen omdat het verzoek voldoende concreet is en er ook sprake was van een dreigende overtreding nu verweerder geen geluidsontheffingen had verleend. Omdat verweerder echter op 30 december 2020 deze ontheffingen alsnog heeft verleend en niet was gebleken dat het waarschijnlijk is dat er ernstige overtredingen van het voorschrift van die ontheffingen zouden plaatsvinden, ziet de voorzieningenrechter geen aanknopingspunten voor het treffen van een voorlopige voorziening. Voorts heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat er ook geen aanleiding is voor het treffen van een voorlopige voorziening naar aanleiding van de inhoud van de beide ontheffingen.

Afspraken B&W en verzoekers
Hoewel op beide ontheffingen juridisch gezien veel is aan te merken, zal de voorzieningenrechter geen voorlopige voorziening treffen omdat in onderling overleg met de carbidschieters door B&W en verzoekers is afgesproken dat er dit jaar geen carbid zal worden geschoten op de Noordbarge en dat in Zwartemeer het carbidschieten zal worden verplaatst zodat het op dit moment niet aannemelijk is dat verzoekers een onaanvaardbare mate van overlast zullen ervaren.