EMMEN - Op 26 april reikte burgemeester Eric van Oosterhout 14 Koninklijke Onderdscheidingen (lintjes) uit aan inwoners die al jarenlang vrijwilligerswerk doen.


De dag voor Koningsdag regende het weer lintjes in Nederland. Ook burgemeester Eric van Oosterhout mocht inwoners blij maken met een Koninklijke Onderscheiding. Veertien inwoners hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan en kregen daar maandag 26 april een lintje voor. Vijf Koninklijke Onderscheidingen meer dan vorig jaar. Door de coronamaatregelen gebeurde dit in kleine groepjes in het gemeentehuis. Alle vrijwilligers zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

14 vrijwilligers

Dit jaar gaat het in de gemeente Emmen om veertien lintjes. In totaal kregen negen mannen en vijf vrouwen een Koninklijke Onderscheiding. Ook dit jaar is er een echtpaar bij, de familie Nakken-Nijhoff uit Schoonebeek. Zij zetten zich al jaren in voor de kerk en doen daarnaast nog meer vrijwilligerswerk. De jongste die een lintje kreeg is Jakob Onrust. Hij is 54 jaar. De oudste inwoner is 79 jaar. De veertien inwoners die een lintje kregen zetten zich al jarenlang belangeloos in voor de samenleving.

De inwoners die een lintje kregen zijn:

1. De heer Gerrit Bakker (70 jaar) uit Schoonebeek

De heer Bakker is de grote aanjager tot oprichting van de jeu de boules club "Pétanque". Ook was hij voorzitter van The Derrick Crossers van 1987 tot en met 1994. Hij heeft als voorzitter veel betekend voor de club. De heer Bakker is van 2002 tot en met 2012 voorzitter geweest van de Stichting Vrienden van De Bazuin. Daarnaast was hij van 2009 tot en met 2015 actief binnen het bestuur van Stichting Toercommissie Schoonebeek. In 2011 heeft de heer Bakker de Midwinterhoornwandeltocht opgezet, door de verschillende organisaties waar hij lid van was, samen te brengen.

2. De heer Bertus Berends (70 jaar) uit Barger-Compascuum

De heer Berends helpt graag inwoners van zijn woonplaats. Even iets repareren, een klein klusje doen, het pad sneeuwvrij maken, met anderen meegaan naar de huisarts of het ziekenhuis. De heer Berends is vanaf 2005 verantwoordelijk voor het tenniscomplex bij tennisvereniging TC Mix. Ruim 30 jaar zet hij zich in voor carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien. Voor de uitvaartvereniging ’t Olde Compas zet de heer Berends zich ook in. Ruim 40 jaar. Hij verricht verschillende werkzaamheden voor de uitvaartvereniging: hij begeleidt overledenen naar de aula, begeleidt daarbij ook de familieleden en zorgt dat iedereen op gepaste manier afscheid kan nemen. Ook verricht hij allerlei onderhoudsklusjes.

3. Mevrouw Aaltje Dassen-Warringa (79 jaar) uit Nieuw-Dordrecht

Mevrouw Dassen-Warringa is een bekend gezicht in Oranjedorp. In 1975 is zij haar vrijwilligerscarrière begonnen bij de Stichting Dorpshuis d'Aole Turfstee. Na 45 jaar is ze daar nog steeds actief. Zij heeft meerdere functies vervuld; bestuurslid, voorzitter, penningmeester en activiteiten begeleidster. Daarnaast was ze nauw betrokken bij de bouw van het doprshuis en twee verbouwingen.

4. Mevrouw Margreet Haanstra-Heuzeveldt (68 jaar) uit Emmen

Mevrouw Haanstra-Heuzeveldt is een vrijwilliger in hart en nieren. Zij hielp gehandicatpen bij De Boogh, voorheen de Paraplu in Utrecht. Verder is zij sinds 2006 een zorgzaam en betrokken vrijwilliger bij ‘t Huis van Heden, Hospice te Emmen. Mevrouw Haanstra-Heuzeveldt is al meer dan 30 jaar een zeer gewaardeerd lid van de Internationale volksdansvereniging Eurychoros. In de periode 1991 tot en met 2006 is zij vrijwilligster geweest bij de Afasiesoos Emmen.

5. De heer Herman Harmers (58 jaar) uit Emmen

De heer Harmers heeft veel gedaan voor de sport, voor voetbal arbitrage. Ook is hij actief voor de KNVB. Hij is 12 jaar lang lid geweest van de arbitragecommissie van het jaarlijkse Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. Het grootste zaalvoetbalevenement in het noorden. Van 1991 tot april 2016 heeft de heer Harmers deel uit gemaakt van het bestuur van de vereniging Covs HZO Drenthe. Hij heeft verschillende functies in het bestuur vervuld. In 2016 is de heer Harmers benoemd als lid van verdienste van de vereniging voor alle werkzaamheden die hij verricht. Ook is de heer Harmers actief geweest op sociaal gebied in de (Centrale) OR, de ARBO-commissie en de activiteitencommissie.

6. De heer Dick Heyse (79 jaar) uit Nieuw-Weerdinge

De heer Heyse heeft veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk. Sinds 2005 bij de Ichtuskerk Protestantse Gemeente Emmen (PGE). Sinds 2018 is hij kerkrentmeester in Emmermeer. Sinds 2007 zingt hij in het Ichtuskoor. Hij besteedt veel tijd aan de organisatie en uitvoering van concerten zoals het maken van programmaboekjes, flyers en spandoeken. In Bussum was hij 18 jaar betrokken bij de Spieghelkerk (1978-1996). Hij heeft er moeilijke en complexe herstructureringsprocessen geleid. Door zijn betrokken en verbindende houding is het hem altijd gelukt om ook de moeilijke klussen tot een succes te brengen. Hij is vanaf 1963 lid van Vereniging van Officieren Artillerie en vanaf januari 2006 bestuurslid. De heer Heyes was reservist in de Koude Oorlog. In 1983 werd hij bevorderd tot majoor. Dat is uniek voor een reservist. In 2018 ontving hij de VOA Legpenning met de inscriptie ‘Betrokken en Verbindend’. Deze penning wordt uitgereikt aan leden zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de vereniging.

7. Mevrouw Henny Kartner-Kast (67 jaar) uit Emmen

Mevrouw Kartner-Kast is actief bij Vakantievreugd. Vakantievreugd is een stichting die begeleide vakanties organiseert voor ca. 400 mensen met een verstandelijke beperking uit de vier noordelijke provincies. Deze vakanties worden begeleid door rijwilligers/reisbegeleiders. Al zo'n 30 jaar is mevrouw Kartner-Karst betrokken bij Vakantievreugd als reisbegeleidster. Ze begeleidt ook nieuwe of weinig ervaren reisbegeleiders. Naast haar rol als reisbegeleidster is mevrouw Kartner-Karst van 2005 tot en met 2011 ook secretaresse binnen het bestuur van Vakantievreugd geweest. Tijdens haar werkzame leven werkte ze bij Wooncentrum Emmen Stichting Noorderbrug. Daar zette ze zich in voor de OR. Nu is zij er vrijwilliger en organiseert ze leuke activiteiten voor de bewoners.

8. De heer André Lambers (68 jaar) uit Nieuw-Schoonebeek

De heer Lambers is zeer actief in zijn woonplaats voor de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek. Hij zet zich in voor grensoverschrijdende contacten met Duitsland. Hij is al in 1990 actief geworden bij de werkgroep Grens Overschrijdende Cultuurschatten, later opgegaan in Historische Vereniging Nei-Schoonebeek. De heer Lambers werd voorzitter en begon in 2009 met jaarlijkse fietstochten naar de Emslandkampen en Kunst met als verteller Pieter Albers. Hij heeft veel contacten gelegd over de grens met Heimatverenigingen en gemeentebesturen van Twist en Emlichheim. De laatste jaren is hij ook nog actief in de werkgroep SLO met onze oosterburen over oorlogsvliegers die zijn neergestort tijdens de tweede wereldoorlog. Sinds 2000 is hij bestuurslid bij EHBO Vereniging Weiteveen. Hij heeft veel taken op zich genomen. Hij was o.a. actief betrokken bij regionale wedstrijden en organiseerde oefeningen in grootschalig verband met andere EHBO verenigingen.

9. De heer Jaap Mulder (62 jaar) uit Schoonebeek

De heer Mulder is bestuurslid vanaf de start (augustus 2014) van Stichting Zorg met Sterren. De stichting heeft tot doel om extra mogelijkheden, zoals attenties met de feestdagen, uitjes en extra spelmateriaal te bieden voor bewoners van Woongroep Zweeloo en Zorgboerderij 't Haantje. Hij staat altijd klaar. In zijn woonplaats versterkt hij ook de chr. Muziekvereniging Crescendo. Sinds 1 mei 2004 is de heer Mulder lid van de Malletband bij deze vereniging. Ook zet hij zich in voor de Protestante Gemeente Schoonebeek. Omstreeks 1992 is hij begonnen als lid van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hij werkte mee aan het onder de aandacht brengen van zendingsactiviteiten en het ontplooien van activiteiten om financiële bijdragen aan de wereldwijde nood te kunnen schenken. Vanaf 2010 is de heer Mulder koster van de dorpskerk. In oktober 2009 is hij begonnen met de zogenaamde "Bijbelclub' op de Olde Beke te Schoonebeek. Om de 14 dagen werd er met de groep ouderen gepraat en een Bijbelverhaal verteld. In augustus 2018 is de Bijbelclub gestopt.

10. De heer Henk Nakken (71 jaar) uit Schoonebeek

Bij het Hondsrugcollege waar hij werkte, heeft de heer Nakken een bijdrage geleverd aan het Boekenfonds en daarnaast ook werkzaamheden verricht voor de Medezeggenschapsraad. Hij is al decennia jaar zeer actief binnen de kerkelijke gemeente Schoonebeek (Protestantse Gemeente Schoonebeek). Vanaf 1994 verzorgt hij het drukwerk; wekelijkse nieuwsbrieven, liturgieën en al het overige drukwerk. Vanaf 1998 tot en met 2005 is de heer Nakken ouderling kerkrentmeester. In 2007 is hij koster geworden en vanaf oktober 2017 hoofdkoster van de Dorpskerk. Vanaf 2015 is hij lid van de kerkrentmeesters en betrokken bij het onderhoud van de kerk. Ook was hij politiek actief voor het CDA. In de periode van 1984 tot en met 1989 was de heer Nakken secretaris. Sinds 1 september 1962 is de heer Nakken lid van de Muziekvereniging de Bazuin. Hij onderhoudt de blaasinstrumenten, verzorgt het drukwerk van de vereniging, is podium-coördinator, algemeen bestuurslid en fanfare coördinator.

11. Mevrouw Willy Nakken-Nijhoff (69 jaar) uit Schoonebeek

Ook mevrouw Nakken (echtegenote van Henk Nakken) is actief voor de kerk en muziekvereniging De Bazuin. Zij is een actief lid van de Protestants kerkelijke gemeente in Schoonebeek. In de periode 1971 tot en met 1983 was zij lid van de jeugddienstcommissie die de jeugddiensten voorbereidde. In 1984 tot en met 1991 was zij ouderling. Vervolgens heeft zij van 1998 tot en met 2001 samen met haar man huis catechisatie gedaan. Ook heeft zij een aantal jaren in de evangelisatiecommissie gezeten. Vanaf 2012 houdt zij zich bezig met het predikantenrooster. Tot slot maakt zij sinds 2018 deel uit van de taakgroep eredienst. Bij Muziekvereniging De Bazuin is zij is lid geweest van 1979 tot en met 2009. Vanaf januari 2018 is mevrouw Nakken-Nijhof werkzaam bij de bibliotheek in Schoonebeek. Zij zorgt dat het uitleenpunt geopend en gesloten wordt, beantwoordt vragen en handelt verzoeken en reserveringen af. Zij zorgt daarnaast voor de registratie van alle geleende materialen en zorgt dat het uitleenpunt op orde gehouden wordt. Bij Slachtofferhulp Nederland, locatie Emmen speelt ze een belangrijke rol. En voor de Stichting Toercommissie Schoonebeek heeft ze als bestuurslid een ondersteunde functie voor het secretariaat.

12. De heer Jakob Onrust (54 jaar) uit Emmer-Compascuum

De heer Onrust is sinds 2001 lid en bestuurslid van de Patiëntenvereniging Diacatra Emmen-Beilen. In 2002 is hij secretaris geworden. De heer Onrust zet zich hij zich altijd met veel enthousiasme en plezier in voor de vereniging. Hij helpt met activiteiten en organiseert open dagen en thema dagen. De heer Onrust woont vele vergaderingen en scholingsdagen bij zodat hij de doelgroep goed kan blijven informeren. Daarnaast is de heer Onrust sinds 2004 actief voor de Protestantse Kerk het Anker in Emmer-Compascuum. Hij is vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt en elektromonteur. Op de jaarlijkse rommelmarkt verkoopt en prijst hij de elektra aan. Als elektromonteur heeft hij het totale elektraplan tijdens de verbouwing van de huidige kerk voor zijn rekening genomen. De heer Onrust is momenteel nog steeds actief voor de rommelmarkt en de onderhoudscommissie.

13. Mevrouw Hennie Schepers-Dekker (79 jaar) uit Emmen

Mevrouw Schepers-Dekker is vrijwilliger (geweest) voor veel organisaties; van 1976 tot 2019 bij het Rode Kruis afdeling Emmen. Daarnaast is ze sinds 1990 vrijwilliger bij de afdeling dialyse van het Scheper Ziekenhuis. Zij bezoekt daar al 30 jaar patiënten. Zij is altijd op de hoogte van ontwikkelingen van de patiënten en erg betrokken bij hen. Sinds 2007 is mevrouw Schepers-Dekker actief bij Treant Zorggroep Locatie de Horst en Veltman. Zij ondersteunt bij kerkdiensten en ze kunnen altijd op haar rekenen. Ook voor de Protestantse Gemeente Emmen-Oost is zij vrijwilliger sinds 1985. Zij bezoekt hier (zieke) gemeenteleden, schenkt koffie na de kerkdienst en neemt deel aan vergaderingen. De Begeleidings Commissie Ouderen Angelso helpt ze sinds 1976. Zij zorgt ervoor dat deelnemers zich bij de organisatie thuis voelen en dat de koffie klaarstaat. Zij heeft een positieve instelling. Ook heeft ze gecollecteerd voor de Nierstichting, Maag, lever en darmstichting en de Hartstichting. Zij heeft hiermee een bijdrage geleverd om geld in te zamelen voor voorlichting en onderzoek.

14. De heer Berend Zwiggelaar (79 jaar) uit Emmen

De heer Zwiggelaar is al vanaf 1987 een betrokken vrijwilliger bij het verzorgingshuis Heidehiem. Hij begeleidt daar de bewoners met het spel koersbal. Ook heeft hij lange tijd de gasten vervoerd in een taxibusje. Vanaf 2002 is de heer Zwiggelaar actief geworden voor de hobbyclub, toen nog onderdeel van de Enka, nu Akzo. Na zijn pensionering is hij actief gebleven als toezichthouder en verricht hij hand-en spandiensten. Hij helpt er graag mensen. Sinds 2004 is de heer Zwiggelaar actief voor de Zonnebloem. Hij helpt mee bij het organiseren van activiteiten en maakt attenties voor mensen die ziek zijn. Voor de dagtochten werft hij sponsors en verzorgt hij de proviand. Er wordt nooit vergeefs een beroep op hem gedaan. Hij staat voor iedereen klaar.