VEENOORD - In Nederland, en ook in Noord-Nederland, wordt steeds meer elektriciteit duurzaam opgewekt (bijvoorbeeld door wind- en zonne-energie). Onder andere door steeds minder gebruik van gas en meer gebruik van elektrische auto’s is de vraag naar elektriciteit groter. De netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer moeten het netwerk versterken om hieraan te kunnen voldoen. Dit gaan ze onder meer doen door een hoogspanningsstation te bouwen ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk). De gemeente wil hier in principe aan meewerken. Hiervoor moet het bestemmingsplan aangepast worden.


Locatie Veenoord, Boerdijk
Het afgelopen jaar hebben TenneT en Enexis Netbeheer met de provincies Groningen en Drenthe en diverse gemeenten een aantal locaties in de regio onderzocht. Het hoogspanningsstation neemt ongeveer 15 hectare (zo’n 30 voetbalvelden) aan ruimte in. De locatie bij Boerdijk, Veenoord is gekozen omdat het buiten de bebouwde omgeving is en vlakbij bestaande hoogspanningslijnen. De gemeente wil hieraan meewerken, maar vindt het ook belangrijk dat Tennet en Enexis goed kijken naar hoe het station goed op kan gaan in het landschap en dat er goede afspraken met omwonenden worden gemaakt over onder andere de bouwwerkzaamheden. Om het bestemmingsplan aan te kunnen passen, moeten Tennet en Enexis nog onderzoek laten doen naar bijvoorbeeld geluid, ecologie en magnetisme.

Informatiebijeenkomst
Bent u benieuwd naar de plannen voor de bouw van het hoogspanningsstation? Dan heten Tennet en Enexis u van harte welkom tijdens de online informatiebijenkomst over de aanleg van het geplande hoogspanningsstation. Deze is dinsdag 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur. Op de website van TenneT vindt u meer informatie hierover. Op 2 maart staat op deze website de link naar de online informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen. U kunt uw vragen ook alvast mailen naar veenoord380kv@tennet.eu