EMMEN - De gemeente Emmen heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 25 miljoen. Dat heeft het college deze week vastgesteld in de Jaarrekening 2022. Door de financiële onzekerheid die op de gemeente afkomt, blijven we voorzichtig. Dat zorgt ervoor dat de gemeente de ambities voor de komende jaren nog niet definitief kan uitwerken. De plannen die lopen blijven wel doorgaan.


Ambities onder druk

Niet alleen de voorzichtige manier van begroten zorgt voor een positief resultaat maar ook extra rijksmiddelen, enkele meevallers en nog niet uitgevoerde investeringen. Wethouder financiën Jisse Otter: ‘De jaarrekening laat zien dat we op dit moment onze financiën op orde hebben. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar toch maken we ons wel zorgen of dit de komen jaren zo blijft. Naast de vele projecten die we al uitvoeren, zijn er ook nog veel belangrijke projecten waar al gestart zijn met de voorbereidingen en die we de komende jaren graag willen realiseren. Maar door de grote financiële onzekerheid is het de vraag of we voldoende middelen hebben om dit ook allemaal te kunnen realiseren. Zoals het nu lijkt ontvangen we in 2026 en 2027 beduidend minder middelen van het Rijk. Dit zet onze ambities onder druk.’

Vooruit denken

De gemeente wil, ondanks dat niet alles zeker is, wel vooruit denken en een aantal zaken die al spelen afronden. In de kadernota worden daarom voorstellen gedaan op het gebied van jeugd, verduurzamen, sport, woningbouw en het Rensenpark. Bij de begroting van 2024 komt de gemeente met een financiële vertaling van deze plannen.

De Jaarrekening 2022, Bestuursrapportage 2023- I en Kadernota 2024 worden in juni behandeld in de commissievergaderingen en op 29 juni tijdens de raadsvergadering.