EMMEN - Vanaf deze week worden er asielzoekers opgevangen in het voormalige Fletcher Hotel in Emmen aan de Van Schaikweg. Het gaat om tijdelijke noodopvang voor gezinnen. Zij worden overgeplaatst vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De instroom van asielzoekers in het aanmeldcentrum is zo groot dat ze mensen geen fatsoenlijk onderdak meer kunnen bieden. Het COA heeft op dit moment een groot opvangtekort door meer asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacués.

Tijdelijke opvang voor gezinnen

De gemeente is met het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) en de eigenaar van het voormalige Fletcher Hotel overeengekomen dat er tot uiterlijk 8 januari 2022 asielzoekers opgevangen mogen worden. Vanaf januari 2022 worden 55 zorgappartementen in het gebouw gerealiseerd.
Er worden ouder(s) met kinderen opgevangen en er is plek voor circa 30-35 gezinnen. Het COA zorgt voor een goede opvang en begeleiding en er is 24 uur per dag toezicht. De locatie wordt de komende dagen gereed gemaakt. De eerste gezinnen worden in de loop van deze week verwacht.

Noodkreet

Door tijdelijk de helpende hand te bieden geeft de gemeente Emmen gehoor aan de noodkreet van buurgemeente Westerwolde. De gemeente Emmen hoopt dat andere gemeenten het voorbeeld volgen en op korte termijn ook plekken beschikbaar stellen. Omwonenden van het voormalige hotel hebben een brief met informatie ontvangen.