NIEUW WEERDINGE - In Nieuw-Weerdinge is er bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Ook bij twee Duitse bedrijven net over de grens in Twist en Laar is vogelgriep vastgesteld.

Drie kilometer rondom het besmette bedrijf in Nieuw-Weerdinge liggen zes andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen nog 24 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod. Zie voor meer informatie Rijksoverheid.

Vervoersverbod

10 kilometer rond Nieuw-Weerdinge

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het met vogelgriep besmette bedrijf in Nieuw-Weerdinge. Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

10 kilometer rond Twist

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond de met vogelgriep besmette bedrijven in Twist (DE) en Laar (DE). Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Op de kaart vindt u een actueel overzicht van locaties en gebieden waar maatregelen gelden.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. De ziekte ontstaat door een virus. Het is zeer besmettelijk onder deze dieren. De overheid neemt strenge maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.