Honderdduizenden doden, miljoenen ontheemden en een tekort aan alles: de bevolking van de Ethiopische regio Tigray zit op de puinhopen van één van de bloedigste conflicten van deze eeuw. Naast de zichtbare schade en tekorten zijn de inwoners van Tigray zwaar getraumatiseerd. Er wordt de bevolking geen rust gegund: nieuwe vluchtelingenstromen en overstromingen maken de situatie nog urgenter. ZOA is in Tigray om concrete hulp en nieuwe hoop te bieden en vraagt nu aandacht voor de verzwegen nood.


Afgesloten

Terwijl de strijdende partijen hun gang gingen was Tigray twee jaar lang – van november 2020 tot november 2022 – hermetisch afgesloten van de buitenwereld. De inwoners van Tigray (waaronder 40 lokale ZOA-medewerkers) zagen een oorlog die de wereld niet mocht zien. Ook nu Tigray sinds november weer open is, duurt de crisis voort. Het voedseltekort is enorm en het is er nog steeds erg onveilig. Er zijn ook nog geen journalisten in Tigray die de wereld kunnen vertellen wat verborgen moest blijven.

Ontreddering

ZOA-medewerker Liselotte Mikkers bezocht onlangs Tigray en is geschokt door de verhalen. “Ze overtreffen elkaar in gruwelijkheid. Je voelt de pijn, het verdriet en de ontreddering van de mensen. Dit is waarvoor ZOA 50 jaar geleden is opgericht: wij zijn er om onze naasten in nood te helpen!”

Dat is hard nodig, want de regio ligt nog compleet in puin. Huizen en landbouwgronden zijn verwoest. Scholen kapotgeschoten of in gebruik als opvanglocaties. In scholen die weer zijn opgestart zitten de bloedsporen en kogelgaten nog op de muren.

Overstromingen

De onveiligheid in het gebied zelf, maar ook de spanningen in de rest van Ethiopië maken het er niet gemakkelijker op om hulp te bieden. Daarnaast is een deel van Tigray de afgelopen weken getroffen door overstromingen waardoor 18 vluchtelingenkampen zijn overstroomd en er honderdduizenden vluchtelingen (opnieuw) dakloos zijn geworden.

Concrete hulp

Ondanks deze moeilijke omstandigheden is ZOA ook tijdens de oorlog gebleven en zet het lokale team nu alles op alles om mensen in Tigray concrete hulp en nieuwe hoop te bieden. ZOA heeft jouw steun heel hard nodig om door te gaan met de levensreddende noodhulp in Tigray:

• Zorgen voor schoon drinkwater door watertransport en het herstellen van waterpompen, waterleidingen en wateropslagtanks;

• Voedselhulp, zaden en gereedschappen om de landbouw weer op gang ter brengen;

• Acute opvang en onderdak en levensmiddelen voor ontheemden.

Nieuwe hoop

“Onze hulp en aanwezigheid geven de mensen hoop en troost. Een vrouw die zich aan een collega vastklampte zei: ‘Help ons! U bent onze hoop!’ Die hoop willen we niet beschamen”, zegt ZOA-medewerker Liselotte. “Ik moet denken aan Mattheüs 14:14. Jezus zag de menigte en was ‘met ontferming bewogen’. Met die bewogenheid willen wij samen met onze donateurs naast de mensen in Tigray staan en doen wat we kunnen. Samen laten we hen er niet alleen voor staan.”

Jouw steun is onmisbaar. In eerste instantie is er veel geld nodig voor voedsel, drinkwater en onderdak. Help je mee met een extra gift?

HELP MEE!