EMMEN - De Vereniging voor Begaafdheidsprofielscholen (BPS) heeft het Hondsrug College opnieuw het Keurmerk BPS toegekend. Dit betekent dat de school, net zoals de afgelopen 16 jaren, ook de komende vier jaar gecertificeerd is voor onderwijs aan en de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

De toekenning van het certificaat is het resultaat van de visitatie die plaatsvond op 7 maart jl. Een visitatiecommissie heeft de kwaliteit van het onderwijs aan en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen die dag beoordeeld aan de hand van een gedragscode.

Het Hondsrug College kent sinds 1997 een aparte vwo+ stroom voor (hoog) begaafde leerlingen. De kwaliteit daarvan wordt erkend door het Ministerie van OC&W. Sinds 2007 is het Hondsrug College lid van de Vereniging BegaafdheidsProfielScholen.

Albert Kamphuis, bestuurder Hondsrug College, is verheugd over de hercertificering: "Het is een erkenning van de dagelijkse inzet van alle betrokken collega's en ons voortdurende streven naar maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen. We blijven ons ook de komende jaren inzetten om een omgeving te creëren waarin elke leerling de kans krijgt te groeien."