EMMEN/TER APEL - De pendelbus die tussen station Emmen en het aanmeldcentrum in Ter Apel rijdt, kan tot eind 2026 blijven rijden. Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid zorgt voor financiering van de pendelbus voor de rest van 2022. Daarna wordt er voor een periode van vier jaar een aanbestedingstraject ingezet.

Tijdelijke oplossing
In 2019 is de pendelbus voor het eerst ingezet naar aanleiding van overlast door asielzoekers op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel. Door de inzet van de pendelbus is de overlast aanzienlijk afgenomen. Met de financiering voor dit jaar en het aanbestedingstraject voor de periode daarna, kan de pendelbus de komende jaren de hele dag blijven rijden. Het is wel de bedoeling dat de pendelbus op termijn niet meer nodig is en dat er structurele oplossingen komen voor het overlastprobleem. Daarom is onder andere met gemeente Westerwolde afgesproken dat de inzet van de pendelbus wordt afgebouwd zodra dat kan.

Lokale inzet hard nodig
De groep die overlast veroorzaakt is relatief klein maar ondermijnt wel het draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming echt nodig hebben. Om overlast gericht aan te pakken is lokale inzet en samenwerking hard nodig. Lokale partijen kunnen vaak het beste inschatten welke aanpak bij de lokale problematiek past, zoals deze pendelbus. Ook voor de landelijke aanpak van overlastgevende asielzoekers neemt de overheid verschillende maatregelen.