DEN HAAG - Het was geen officiële persconferentie, met vele nieuwe maatregelen doch premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge grepen het persmoment op dinsdag 27 oktober met name aan om het Nederlandse volk eens streng toe te spreken en met name te waarschuwen. 'We staan op een kruispunt, we willen het coronavirus verslaan, maar onze economie en het onderwijs zo min mogelijk schaden', aldus Rutte. In principe zal er volgende week dinsdag 03 november dan ook een volgende persconferentie zijn, of de cijfers moeten aanleiding geven om dit eerder te doen.


Rutte begon zijn betoog met de woorden dat "Alle scenario's op tafel liggen". Dat is dus inclusief een volledige lockdown. We blijven daarom alle cijfers filteren, zowel in de zorg, in de teststraten en overal. Het belangrijkste is echter dat een ieder zich aan de regels blijft houden. Zoek de grenzen niet op. Ons eigen gedrag en het naleven van de regels is waar het om gaat, hoe moeilijk dat ook is. Van meer naleving krijgen wij nooit spijt'.

De Jonge haakte daar op in door de "korte lontjes" te benoemen. 'We beseffen dat het moeilijk is voor een ieder, maar houd vol en laat onze mensen die het werk moeten doen dat ook doen. Dus gedraag je tegen hulpdiensten, de mensen in de zorg, boa's en personeel in het ov.' De Jonge bevestigde ook dat de huidige maatregelen zeer waarschijnlijk binnen de eerder genoemde vier weken niet zullen volstaan. 'Houd er rekening mee dat de maatregelen duren tot in december. Tot die tijd moet de besmettingsgraad omlaag anders houden de mensen in de zorg dit niet vol. Wij zien nu alweer veel zieken onder het zorgpersoneel. Dat is nog op te vangen, maar de vraag is hoe lang'?

'Wij zullen er alles aan doen om onze ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid alsmede de mensen werkend in de zorg altijd te beschermen. Mocht het betekenen dat wij daarvoor straks maatregelen moeten nemen dan zullen wij dat niet uit de weg gaan.'

Alle maatregelen zoals sinds 14 september van kracht zijn blijven staan en Rutte benadrukte nog eens extra dat dit dus ook geldt voor feestdagen en noemde Sint Maarten en Sinterklaas. 'Sinterklaas kan gevierd worden, maar wel met maximum vier personen.' Op de kerstdagen wilde Rutte nog niet vooruit lopen.